BSO

Ziekte

Ziekte

Zieke kinderen kunnen niet in de BSO terecht. We hanteren de richtlijnen van Kind en Gezin. Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, worden ouders gebeld en moet het kind opgehaald worden. In geval van nood nemen we zelf contact op met het alarmnummer of een huisarts. De kosten hiervan zijn voor de ouders.
Als kinderen niet naar de BSO kunnen komen wegens ziekte dan ontvangen wij graag voor 8 uur een berichtje