Locatie Grens

Visie

Dit is waar wij voor staan:

Onze visie.

Babygroepen

Ukkepukkies & Vrolijke Vriendjes; rustige ruimte voor de kinderen van 0-2 jaar. Wij hebben elke dag vaste begeleidsters. Ook in de babygroepen werken wij met een thema en wordt spelenderwijs de ontwikkeling van onze kleinsten gestimuleerd.

Peutergroepen

Stoere Stappers & Dappere Stappers; dit zijn onze peutergroepen met vaste dagindeling. We bevorderen de zelfstandigheid in een uitdagende leeromgeving speciaal ingericht voor onze kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. We werken rond een thema aan ontwikkelingsgerichte activiteiten, maar er is ook veel ruimte voor vrij spelen. We werken met een peuterprogramma, hier kunnen kinderen hele of halve dagdelen aan deelnemen.

BSO

Wij organiseren het vervoer van en naar de scholen in Reusel. Flexibele BSO is mogelijk zonder een vast aantal uren per week of maand.