Locatie Oud-Turnhout

Tarieven

Tarieven

Wij werken met opvang op vaste dagen. Een kindje moet minimaal 2 dagen per week ingeschreven worden. Het is ook mogelijk om halve dagen af te spreken.

Vast tarief

Wij werken met een vast tarief per dag. Voor een hele dag is dit €32. Voor een halve dag is dit €22 Je krijgt hiervan €3,43 per dag terug via het Groeipakket. Dit gaat automatisch als je kinderbijslag hebt. Wij werken met respijtdagen bij afwezigheid/ziekte.

Bijkomende kosten

Bij inschrijving vragen we een administratiekost van € 25,- Wij vragen geen waarborg.
Naast je tarief per dag betaal je een maandelijkse administratiekost en een vast bedrag voor luiers en verzorgingsproducten per dagdeel dat je kindje aanwezig is.  Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Fiscaal attest

Je kunt de kosten van de opvang ook gedeeltelijk in brengen in je belastingen. Ze worden dan afgetrokken van je belastbaar inkomen. Om de kosten te bewijzen krijg je van ons een fiscaal attest met daarop het bedrag dat je vorig jaar betaalde. Meestal ontvang je dit eind maart.
Wie in Nederland werkt kan ook kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst.