Locatie Oud-Turnhout

Tarieven

Tarieven

Wij werken met een vaste prijs. Wij hebben 22 kindplaatsen, waarbij alleen opvang op vaste dagen mogelijk is. We werken met het systeem ‘opvang bestellen is opvang betalen (typfout in kopje schutterstraat’ van de Overheid. Je kan hierdoor een aantal dagen per jaar (18 bij voltijds opvangplan) je kindje afmelden zonder dat hier kosten aan verbonden zitten. 

Inkomstentarief

Bij een inkomenstarief betalen ouders met een lager inkomen minder. Hoeveel je moet betalen is wettelijk bepaald. Het hangt af van je gezinsinkomen en het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het precieze bedrag wordt berekend via de website van Kind en Gezin. Het minimumbedrag is in 2024 €6,24 en het maximumbedrag €34,64. In bepaalde omstandigheden kan er nood zijn aan een aanpassing van het tarief. Het OCMW kan het tarief van ouders verlagen.

Bijkomende kosten

Bij inschrijving vragen we een administratiekost van € 25,- Wij vragen geen waarborg.
Naast je tarief per dag betaal je een maandelijkse administratiekost en een vast bedrag voor luiers en verzorgingsproducten per dagdeel dat je kindje aanwezig is.  Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Fiscaal attest

Je kunt de kosten van de opvang ook gedeeltelijk in brengen in je belastingen. Ze worden dan afgetrokken van je belastbaar inkomen. Om de kosten te bewijzen krijg je van ons een fiscaal attest met daarop het bedrag dat je vorig jaar betaalde. Meestal ontvang je dit eind maart.
Wie in Nederland werkt kan ook kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst.