Mijn Portret

Bij de 1e, 2e (en 3e) verjaardag ontvang jij als ouder een ‘’rapport’’ van de pedagogisch medewerker. Hierin staan de negen ontwikkelingsgebieden; grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, logisch en wiskundig, begrijpen van de fysische wereld, goed in je vel zitten, zelfsturing en ondernemen en muzische expressie beschreven.

MijnPortret geeft inzicht op interessegebieden, welbevinden en zijn of haar relaties met anderen.
Het ingevulde portret inspireert tot acties om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Daarbij zijn het welbevinden en de betrokkenheid van het kind steeds het richtpunt.

MijnPortret is ontwikkeld door het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs
(K.U. Leuven).

We zetten nog een stapje extra voor onze prinsjes en prinsessen bij 't Kroontje.