MemoQ

Door middel van een zelfevaluatie instrument genaamd MemoQ evalueren begeleiders hun eigen handelen om daarvanuit doelen te stellen de pedagogische kwaliteit te blijven behouden en verbeteren.

De volgende dimensies worden getoetst;

  • Welbevinden – hoe voelen kinderen zich in de opvang
  • Betrokkenheid – sluit de interesse van je kind aan binnen de opvang
  • Emotionele ondersteuning – hoe zorgt de pedagogisch medewerker dat je kind zich veilig kan voelen in de opvang
  • Educatieve ondersteuning – hoe stimuleert de pedagogisch medewerker het leren en de ontwikkeling bij je kind
  • Omgeving – hoe uitdagend is de leef- en speelomgeving van je kind
  • Gezinnen en diversiteit – hoe werkt de pedagogisch medewerker samen met de ouders

We zetten nog een stapje extra voor onze prinsjes en prinsessen bij 't Kroontje.