Locatie Schutterstraat

Inspectie

Inspectie

Wij hebben een kwaliteitstraject. Elk jaar zijn er functioneringsgesprekken met de kinderbegeleidsters en ontvangen ouders een online enquête om onze kwaliteit te bewaken.  Daarnaast gebruiken we de MemoQ van Kind en Gezin. Dit is een zelfevaluatie instrument om onze opvang op verschillende gebieden onder de loep te nemen. Elk jaar staan 1 of meer onderdelen centraal. Met hun dienst ‘‘Opgroeien’’ zorgt Kind en Gezin voor het dossier van onze opvanglocaties. Ongeveer 1x per jaar voert de Zorginspectie in opdracht van Kind en Gezin een onverwachte controle uit. Hierbij gebruiken ook zij de MemoQ.

Richtlijnen en regels voor de voedselveiligheid worden opgevolgd zoals het Federaal Agentschap voor Veiligheid en voedselketen (FAVV) deze omschrijft. Zij komen ook 1x per jaar voor een onverwachte controle.

Alle rapporten zijn inzichtelijk op aanvraag. De inspectierapporten van inspecties na 17 november 2022 kan je inzien op de website van Zorginspectie.