Groepsindeling

Locatie Grens

Inschrijving

Kinderen t/m de onderbouw zijn welkom. Vervoer van- en naar school is alleen voor de gemeente Reusel voorzien. Kinderen uit andere dorpen zijn in vakanties wel welkom. Als vervoer anders geregeld kan worden ook op schooldagen.
Voor gezinnen die nieuw zijn bij ’t Kroontje wordt ook €25,- inschrijfgeld gevraagd. Je maakt dit over naar rekeningnummer BE42 6464 1179 8154 onder vermelding van ‘inschrijfgeld’. Zodra ook het aanmeldformulier is ingevuld wordt een plekje gereserveerd.
Broertjes en zusjes van kinderen die al ingeschreven zijn hebben voorrang. We proberen niet te werken met een wachtlijst.

Wij werken niet met vaste pakketten. Je kiest voor vaste dagen of flexibel. Bij vaste dagen kan je kiezen met en zonder schoolvakanties.

Schoolvakanties

Je kiest voor opvang met of zonder schoolvakanties .  Bij opvang met schoolvakanties zit je niet vast aan een pakket. Je krijgt 4 weken afwezigheidsdagen die je zelf kan inzetten in vakanties naar keuze. Tijdens schoolvakanties zijn ook kinderen uit andere dorpen welkom, omdat er geen vervoer voorzien hoeft te worden.

Flexibele opvang

Dit moeten we goed afspreken met de betreffende scholen. Daarom willen we de planning graag twee weken van tevoren maken, maar last minute aanvragen zijn wel mogelijk. 
Wie werkt met een flexibel pakket geeft (liefst per maand) de gewenste opvangdagen door. Twee weken van tevoren kun je opvangdagen nog kosteloos annuleren. Indien toch niet nodig kan je de dag ruilen binnen de week indien mogelijk. Anders dient deze doorbetaald te worden.
Er zijn geen minimum aantal uren per week of maand noodzakelijk.