Inschrijven

Inschrijven

Bij kinderdagverblijf 't kroontje

U wilt uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Neem dan telefonisch of per email contact op met de verantwoordelijke Bianca van Kuijk (tel. 06-29445948 / 0032470 546393 / info@hetkroontje.be). Zij maakt graag een afspraak voor een informatief gesprek. Dit kan zowel overdag als ‘s avonds. Bij dit gesprek is een rondleiding in het kinderdagverblijf. Wilt u uw kind direct inschrijven, vul dan het onderstaande formulier in.

De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de verantwoordelijke van ’t Kroontje. Dit ten minste 1 maand vóór de geplande einddatum.